Aktualności

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Wzory dokumentów

Instrukcje załatwiania spraw

Zadania:

 1. W skład wydziału wchodzi Oddział ds. Obsługi Gospodarczej.
 2. Wydziałem kieruje kierownik przy pomocy kierownika Oddziału.
 3. Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami należy w szczególności:
  • prowadzenie spraw z zakresu wykonywania przez Starostę zadań dotyczących  gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
  • gospodarowanie i zarządzanie powiatowym zasobem nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych ze zmianami własnościowymi, wywłaszczeniami, ustalaniem odszkodowań dotyczących nieruchomości,
  • ujawnianie wpisów w księgach wieczystych,
  • prowadzenie spraw z zakresu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w postaci użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu, dzierżawy i użyczenia i rozliczanie umów w tym zakresie,
  • planowanie i realizacja obowiązkowych przeglądów budowlanych i instalacyjnych budynków i prowadzenie KOB,
 4. W zakresie obsługi gospodarczej do zadań wydziału należy w szczególności planowanie i realizacja:
  • remontów bieżących i adaptacji budynków zarządzanych przez Starostwo,
  • konserwacja i naprawa  budynków, pomieszczeń biurowych i pomocniczych oraz urządzeń i wyposażenia,
  • utrzymaniu czystości w budynkach, pomieszczeniach biurowych i pomocniczych oraz terenach zarządzanych przez Starostwo,
  • zabezpieczenie i rozliczanie obsługi telekomunikacyjnej stacjonarnej i komórkowej,
  • obsługa gospodarki transportowej, w tym nadzór nad prawidłowością eksploatacji samochodów służbowych,
  • realizowanie zakupów materiałów biurowych, druków, pieczęci oraz prowadzenie wewnętrznej dystrybucji zakupionych materiałów,
  • realizowanie zakupów wyposażenia, mebli, materiałów budowlanych i środków czystości,
  • zamawianie i rozliczanie dostaw: wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej oraz usług odbioru nieczystości stałych i płynnych,
  • zapewnienie ochrony i dozoru budynków zarządzanych przez Starostwo oraz oznakowania budynków i pomieszczeń,
  • prowadzenie ewidencji księgowej majątku Starostwa wg klasyfikacji

 

Powrót
`