Aktualności

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Data publikacji: 24 sierpnia 2015

Wzory dokumentów

Instrukcje załatwiania spraw

Zadania:

 1. Wydziałem kieruje kierownik.
 2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:  
  • realizowanie zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej,
  •  udostępnianie informacji o środowisku oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w wykazie danych, o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, 
  • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,  
  • opracowanie programów ochrony środowiska,
  • prowadzenie sprawy z zakresu administracji rządowej, edukacji ekologicznej oraz popularyzowania tematyki dotyczącej ochrony środowiska.

 

 

Powrót
`