Aktualności

Geolog Powiatowy

Geolog Powiatowy
Data publikacji: 23 sierpnia 2015

Zadania:

  1. Do zakresu działania Geologa Powiatowego należy w szczególności: 
    • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin pospolitych, 
    • zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji, przyjmowanie dokumentacji geologicznej, 
    • pełnienie funkcji organu administracji geologicznej.
Powrót
`