Aktualności

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Data publikacji: 17 sierpnia 2015

Zadania:

 1. Wydziałem kieruje kierownik.
 2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:
  • wspieranie i promowanie twórczości kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Powiatu poprzez m. in. zlecanie i dofinansowanie zadań oraz kontrolę ich realizacji,
  • współpraca z organizacjami działającymi w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
  • realizacja zadań z zakresu promocji powiatu,
  • organizowanie powiatowych imprez kulturalnych i sportowych oraz  obchodów rocznic patriotycznych, jubileuszy i spotkań okolicznościowych,
  • koordynowanie współpracy z zagranicą.
 3. Wydział prowadzi rejestr imprez objętych patronatem Starosty Puławskiego.
Powrót
`