Aktualności

Wydział Informatyczny

Wydział Informatyczny
Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Zadania:

Do zadań wydiału należy:

 • koordynowanie działań dotyczących informatyzacji Starostwa,
 • opracowanie polityki i zapewnienie Bezpieczeństwa Systemów,
 • zarządzanie i administrowanie infrastrukturą informatyczną,
 • zarządzanie bazami danych i aplikacjami, 
 • zapewnienie przestrzeganiaprawa autorskiego i ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie, 
 • analizowanie i bilansowanie potrzeb Starostwa w dziedzinieinformatyzacji, 
 • przygotowanie zapotrzebowania i nadzór nad inwestycjami w zakresie infrastruktury informatycznej,
 • koordynowanie zadań związanych z administrowaniem stroną internetową Powiatu, BIP i elektroniczną skrzynką podawczą,
 • publikowaniem aktów prawa, 
 • inicjowanie zmian w przepisachwewnętrznych Starostwa w celu dostosowania do eksploatowanych programów i aplikacji, 
 • prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania,licencji itp.
Powrót
`