Aktualności

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Zadania:

  1. Wydziałem kieruje kierownik.
  2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:
    • koordynacja współpracy powiatowych służb, inspekcji i straży, 
    • zarządzanie kryzysowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności przed zagrożeniami wynikającymi z klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i działań wojennych,  
    • organizacja i nadzorowanie obrony cywilnej w powiecie oraz realizacja zadań obrony państwa wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych przepisów szczegółowych.
  3. Wydział realizuje zadania związane ze współpracą z Policja, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Inspekcją Weterynaryjną.

Telefony alarmowe:

999, 112 - Pogotowie Ratunkowe, 
998 , 112- Straż Pożarna, 
997, 112 - Policja, 
994 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne, 
993 - Pogotowie Ciepłownicze, 
992 - Pogotowie Gazowe, 
991 - Pogotowie Energetyczne, 
986 - Straż miejska Puławy

Powrót
`