Aktualności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Data publikacji: 18 sierpnia 2015

Wzory dokumentów

 

Zadania:

  1. Pracami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kieruje bezpośrednio przewodniczący.
  2. Do zakresu działania Zespołu należy realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
    • organizowanie pracy i kierowanie obsługą składów orzekających Powiatowego Zespołu,
    • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu właściwych przepisów,
    • prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Powiatowego Zespołu.
Powrót
`