Aktualności

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Zorganizowania międzynarodowej konferencji i udziału w targach w ramach projektu "Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu"

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Zorganizowania międzynarodowej konferencji i udziału w targach w ramach projektu "Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu"
Data publikacji: 13 sierpnia 2014

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. w BIP Starostwa Powiatowego w Puławach umieszczono Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907  ze zm.). . Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 4 pkt 8 Ogłoszenie zamówienia było poprzedzone dialogiem technicznym dot. Zorganizowania Międzynarodowej konferencji i udziału w targach w ramach projektu "Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu".

 

Powrót
`