Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przypomnienie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przypomnienie
Data publikacji: 05 sierpnia 2014
Przypominamy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powiatu Puławskiego w ramach projektu "Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji celowej. Numer ogłoszenia: 9059 - 2015, data zamieszczenia: 22.01.2015. Termin składania ofert upływa 3 lutego o godz. 13.00.
Powrót
`