Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Data publikacji: 04 sierpnia 2014
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powiatu Puławskiego w ramach projektu "Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu". Numer ogłoszenia: 9059 - 2015, data zamieszczenia: 22.01.2015.
Powrót
`