Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - przypomnienie

Ogłoszenie o zamówieniu - przypomnienie
Data publikacji: 03 sierpnia 2014
Przypominamy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powiatu Puławskiego w ramach projektu Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu. Numer ogłoszenia: 261671 - 2014, data zamieszczenia: 19.12.2015. Termin składania ofert upływa 9 stycznia 2015 r. o godz. 13.00.
Powrót
`