Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji: 02 sierpnia 2014
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powiatu Puławskiego w ramach projektu Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu. Numer ogłoszenia: 261671 - 2014, data zamieszczenia: 19.12.2014
Powrót
`