Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DORADZTWO W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DORADZTWO W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Data publikacji: 01 sierpnia 2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO na zadanie: Doradztwo w zakresie zamówień publicznych: opracowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z prawami autorskimi w ramach projektu pn. „Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu”.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną ofertową złożoną przez Wykonawcę:


Kancelaria Doradcza Zamówienia Publiczne Iwona Holka, 
01-461 Warszawa, ul Ziębicka 7 lok.14
NIP: 925-177-40-92, Reg. 142789581 oferowana kwota: 4920,00 zł (brutto)
 

Pozostałe złożone oferty:

Logos Consulting Sp. z o.o.  
ul. 3-go maja 18/4, 20-078 Lublin 
oferowana  kwota: 8900,00 zł (brutto)

Przemysław Kuderczak  (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
ul. Bolesława Prusa 12, 55-050 Sobótka 
oferowana kwota: 6000,00 zł (brutto)

 

Powrót
`