Aktualności

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania: Doradztwo w zakresie zamówień publicznych

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania: Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Data publikacji: 30 lipca 2014
PK.272.2.2014 Puławy, dn.28.08.2014 r. Wykonawcy zamówienia Dotyczy postępowania: Doradztwo w zakresie zamówień publicznych: opracowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z prawami autorskimi w ramach projektu pn. ,,Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu”

Pytanie Wykonawcy:

zainteresował mnie Państwa przetarg na doradztwo w zakresie zamówień publicznych, ale nie mam pewności czy moje doświadczenie będzie wpisywało się w Państwa wymagania przetargowe.

Od blisko siedmiu lat zajmuję się przetargami publicznymi - przez rok jako pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zajmowałam się realizacją przetargów, a przez ostatnich sześć lat pracowałam po stronie agencji reklamowych, gdzie odpowiadałam za branie udziału w przetargach głównie w kontekście realizacji kampanii reklamowych. Pomagałam, a właściwie doradzałam także kilku instytucjom publicznym w zakresie tworzenia SIWZ na realizację kampanii promocyjnych. Od kilku miesięcy zaś obsługuję Ministerstwo Środowiska jako zewn. doradca w zakresie planowania kampanii w Internecie - piszę dokumenty przetargowe, dokonuję oceny dokumentacji przetargowych i wyników kampanii.

Dodatkowo, posiadam kilkuletnie doświadczenie w zakresie planowania i realizacji kampanii reklamowych, promocyjnych i PRowych, realizacji spotów telewizyjnych i radiowych oraz działań ATL, BTL i e-marketingowych. Posiadam także doświadczenie w marketingu miejskim, tworzeniu strategii komunikacyjnych dla miast, realizacji kampanii społecznych oraz tworzeniu strategii marketingowych i PRowych.

Czy posiadane przeze kwalifikacje i doświadczenie będzie wystarczające dla Państwa, abym mogła złożyć ofertę w tym postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy zostały określone w punkcie IV SWZ, które będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie, w co najmniej jednym zamówieniu z wskazanych w lit. a-c punktu IV SWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w tym punkcie. Ponadto przez innąpodobnąstrategię, o której mowa w lit. c) punktu IV SWZ Zamawiający rozumie w szczególności strategię (kampanię) promocyjną/reklamową z elementami gospodarczymi zrealizowaną zgodnie na zasadami określonymi w punkcie IV  lit. c) SWZ (w tym zgodnie z wymaganym terminem zrealizowania zamówienia oraz posiadanie doświadczenia w zamówieniach publicznych).

Ocena doświadczenia może być dokonana jednak dopiero na etapie badania ofert.

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 punkt 8 Prawa zamówień publicznych (zamówienie poniżej 30 000 euro).

Powrót
`