Aktualności

Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego Janowice

Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego Janowice
Data publikacji: 10 czerwca 2011

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 Tytuł projektu: „Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego Janowice

 Wartość całkowita projektu: 3 200 993,91 zł

 Dofinansowanie w ramach RPO WL: 2 240 695,73 zł

 Numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

 Nr Projektu: 06/10-WND-RPLU.07.01.00-06-039/10

 Umowa o dofinansowanie nr: 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-039/10-00-0532 z dnia 06.10.2011 r.

 

Projekt partnerski realizowany przez Gminę Janowiec (Lidera) i Powiat Puławski. W dniu 11 maja 2012 r. Gmina Janowiec podpisała umowę z Wykonawcą na realizację Projektu. Wartość prac projektowych oraz robót budowlanych z przetargu opiewa na kwotę 2.988.900 zł brutto. Termin zakończenia realizacji inwestycji: 31.10.2013 r.

 

Projekt będzie kształtował wizerunek Lubelszczyzny jako regionu o unikalnych, w skali europejskiej, bogactwach naturalnych i dziedzictwie kulturowym. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej Powiatu Puławskiego, w którym znajduje się jedna z trzech Pereł Nadwiślańskich – Gmina Janowiec.

 

Celem projektu jest:

 • stworzenie szlaku turystycznego prowadzącego z Kazimierza Dolnego do Janowca i zbiornika wodnego Janowice,
 • poprawa bezpieczeństwa turystów i wypoczywających nad zalewem w Janowicach,
 • stworzenie systemu promocji turystycznej Powiatu Puławskiego i Gminy Janowiec,
 • rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej w warunkach ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Powiatu Puławskiego i Gminy Janowiec. 

 

Projekt polega na całościowej modernizacji i przebudowie terenów atrakcyjnych turystycznie należących do Gminy Janowiec i Powiatu Puławskiego. W ramach projektu planuje się budowę infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Puławskiego, modernizację układu wodnego wraz z przyłączami i komunikacją w Janowicach, ukształtowaniem strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz budowę infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Janowiec.

 

 

Efektem projektu będzie:

 

 

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Janowice

Obszar zagospodarowania – 18 ha, w ramach projektu planuje się m.in. wybudowanie miejsc parkingowych w ilości 20 szt., wyposażenie zalewu w małą infrastrukturę, budynek zaplecza dla ratowników i stanowiska ratownicze, plac zabaw.

 

 

Według projektu wzdłuż południowego brzegu zalewu będzie rozciągał się bulwar wyposażony w infrastrukturę typu ławki, latarnie i kosze na śmieci. Punktem, najbardziej przyciągającym całe rodziny, będzie plaża zlokalizowana w południowej części. Nad bezpieczeństwem kąpiących się turystów będą czuwać ratownicy przy trzech wieżach wyposażonych w profesjonalny sprzęt ratowniczy. Projekt zakłada możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego: kajaków, rowerów wodnych. Do ich wodowania przewidziano drewniany pomost, który może także pełnić funkcję mola widokowego. W sąsiedztwie plaży zostaną zlokalizowane boiska do piłki plażowej oraz plac zabaw dla dzieci. Wygospodarowano także przestrzeń do grillowania – okrągły plac z drewnianą altaną – z dala od plaży, ale w pobliżu siedziby ratowników, tak, aby czuwali nad bezpieczeństwem dzieci przebywających na placu.

 

Na końcu bulwaru zlokalizowana zostanie kolejna drewniana altana – zadaszenie głównie dla rowerzystów, którzy będą mieli możliwość objechania zalewu dookoła. Altana będzie osłonięta od osadnika grupą drzew i krzewów. Pozostałą część trasy wokół zbiornika, poza bulwarem z kostki betonowej, będzie stanowić droga gruntowa ze względu na przebieg przez obszar chroniony.

  

Pomiędzy plażą a siedzibą ratowników wyznaczono przestrzeń do obsługi technicznej. Tu znajdą się rozdzielnie przyłączy, toalety, parking. Teren ten wcina się klinem w głąb lasu, dzięki temu zostanie odizolowany od linii brzegowej oraz od plaży.

 

Ważnym aspektem projektu jest jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie odpowiednich konstrukcji ramp, dobre utwardzenie nawierzchni.

 

Aby usprawnić korzystanie z projektowanej przestrzeni wprowadzony zostanie system monitoringu, info-kioski, tablice multimedialne, a także bezprzewodowy dostęp do Internetu hot – spot.

 

 

Remont poddasza oraz zagospodarowanie terenu wokół schroniska młodzieżowego „Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym


 W ramach projektu przewidziano m.in. remont dachu z wymianą pokrycia, wymianę lukarn na poddaszu.

Przy schronisku zaplanowano parking, stojaki na rowery, ławki, a także uporządkowanie terenu schroniska, nasadzenia krzewów i bylin.

 

Przy schronisku zainstalowany zostanie info-kiosk, a także bezprzewodowy dostęp do Internetu „hot – spot”.

 

 

Zagospodarowanie punktu widokowego przy „Albrechtówce” w Kazimierzu Dolnym


Przewidziane jest wybudowanie altany dla turystów wraz z podestem widokowym na skarpie, uporządkowanie terenu, nasadzenia oraz instalacji internetu bezprzewodowego „hot-spot”.

 

 

 

Punkty prezentacji multimedialnej

W punkcie widokowym przy „Albrechtówce” w Kazimierzu Dolnym oraz na górze zamkowej w Janowcu zostaną utworzone miejsca prezentacji multimedialnej. Miejsca te będą wyposażone w system kamer do obserwacji malowniczego krajobrazu Wisły.

 

 

Stworzenie szlaku turystycznego (trasy rowerowej)

Trasa rowerowa rozpocznie się w Kazimierzu Dolnym przy schronisku młodzieżowym „Pod Wianuszkami” i prowadzić będzie poprzez punkt widokowy przy „Albrechtówce”, przeprawę promową, Janowiec do zalewu Janowice.

 

 

 

 Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne (schronisko, teren przy „Albrechtówce”, punkt widokowy) o łącznej pow. 1,5 ha.

Tam zaaranżowane zostanie miejsce do odpoczynku dla turystów, z zadaszoną altaną, miejscem do rozpalenia ogniska czy grilla, z widokiem na Wisłę i ruiny zamku w Janowcu. W okolicy zaaranżowany zostanie punkt widokowy – będzie to taras z barierkami.

 

Adresy stron internetowych informujących o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

 

Numery telefonów/infolinii oraz adresy e-mail do Punktów Informacyjnych zlokalizowanych na terenie Województwa Lubelskiego:

 1. PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  Tel.: 81 44 16 750, 0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
  E-mail: rpo@lubelskie.pldrpo@lubelskie.pl 
 2. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
  Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Tel.: 82 56 51 921
  E-mail: chelm@lubelskie.pl
 3. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
  ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
  Tel. : 83 34 35 844
  E-mail: biala@lubelskie.pl
 4. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
  ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
  Tel.: 84 63 80 267
  E-mail: zamosc@lubelskie.pl
 5. PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)
  ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
  Tel. : 81 46 23 831, 81 46 23 812
  E-mail: lawp@lubelskie.pl
 6. PUNKT INFORMACYJNY Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  Tel: 81 44 16 864, 81 44 16 865
  INFOLINIA: 0 800 175 151
  E-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl 

 

Instytucje zajmujące się naborami wniosków:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
  ul. Stefczyka 3b, 20-074 Lublin, piętro 2
  tel. 081 44 16 738
  faks 081 44 16 740
  e-mail: rpo@lubelskie.pl
 2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
  ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin
  tel. 081 46 23 800 - sekretariat
  fax 081 46 23 840
  Telefony do punktu informacyjnego: 081 46 23 831 lub 081 46 23 812
  e-mail: lawp@lubelskie.pl
  www.lawp.eu 

 

Przydatne linki:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.ecb.int/ecb/html/index.pl.html

http://www.mrr.gov.pl

http://ec.europa.eu/index_pl.htm

 

Powrót
`