Aktualności

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim
Data publikacji: 18 kwietnia 2014
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza nabór wniosków do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” - współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Rekrutacja trwa od 12 marca do 18 kwietnia 2014r.

 

 

Regulamin wraz z załącznikami:


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać w siedzibie PCPR Puławy, al. Królewska 3, 24-100 Puławy, pokój nr 4 lub pod nr telefony 81 888-04-92 wew. 4 u Pana Tomasza Szymańskiego.
Powrót
`