Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków w piątym naborze pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny

Zaproszenie do składania wniosków w piątym naborze pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny
Data publikacji: 30 grudnia 2014
Powiat Puławski - lider projektu i operator dotacji - Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informują, że uruchomiony został piąty nabór wniosków o dofinansowanie pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem ogólnym niniejszego naboru wniosków jest:

Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego, rozwój produktów turystycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”  jako subregionu atrakcyjnego pod względem turystycznym w kraju i za granicą.

Cele szczegółowe:

  • tworzenie i poprawa jakości bazy noclegowej i gastronomicznej w subregionie,
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących atrakcji turystycznych podnoszących jakość produktów turystycznych,
  • tworzenie narzędzi wprowadzających na rynek i promujących produkty turystyczne lub produkty lokalne i regionalne,
  • wdrożenie dobrych praktyk szwajcarskich w obszarze turystyki na obszarze wsparcia.

Termin składania wniosków: od 02.12.2014 r. do 08.01.2015 r. do godz. 15.00

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn

Limit dostępnych środków w naborze: 200 132,82CHF(franków szwajcarskich) – 688 737,08 zł, przy kursie 3,4414
Minimalna kwota dofinansowania: 2.500,00 CHF – 8 603,50zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 50.000,00 CHF – 172 070,00 zł

Kwalifikujący się wnioskodawcy i partnerzy to: organizacje pozarządowe (dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych Projektu), samorządy gminne, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe (dofinansowanie do 85%), mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa agroturystyczne (dofinansowanie do 60%) z obszaru 11 gmin należących do LGD: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.
Wnioskodawca w konkursie może złożyć tylko jeden wniosek

Dokumenty konkursowe można pobrać tutaj.

Powrót
`