Aktualności

Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosku o dotację w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosku o dotację w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Data publikacji: 29 grudnia 2014
Lider projektu - Powiat Puławski informuje, że 3 grudnia 2014 r. (środa) w godz. 09:00 – 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, sala 102, operator dotacji - Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” przeprowadzi szkolenie z zakresu przygotowywania wniosku o dotację dla Wnioskodawców, którzy chcieliby wziąć udział w piątym naborze „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Planuje się, że nabór wniosków w w/w konkursie zostanie uruchomiony w pierwszej połowie grudnia br. Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie do dnia 02.12.2014r. (wtorek) do godz. 14:00 na niżej wskazane dane kontaktowe:

Program szkolenia
Powrót
`