Aktualności

Ostatni nabór wniosków na granty z Programu Szwajcarskiego

Ostatni nabór wniosków na granty z Programu Szwajcarskiego
Data publikacji: 28 grudnia 2014
W grudniu br. planowany jest ostatni nabór wniosków na granty w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Powiat Puławski, a operatorem dotacji Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”. Ponadto partnerami projektu są Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Lubelski Ośrodek Samopomocy.

Zakończenie naboru zaplanowane jest w styczniu 2015 r. O wsparcie będą mogli ubiegać się wnioskodawcy z obszaru 11 gmin (Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów, Żyrzyn) należących do LGD „Zielony Pierścień”, tj.: przedsiębiorcy (mikro, mali i średni), organizacje pozarządowe, gminy, samorządowe jednostki kultury, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa agroturystyczne. Dostępny limit środków w konkursie wynosić będzie około 600 tys. zł. Dotacje będą udzielane na rozwój turystyki w subregionie. Wsparcie otrzymają projekty, których realizacja zostanie zakończona do końca czerwca 2015 r. Oficjalna i pełna informacja o naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu i operatora dotacji niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji konkursowej.

 

Starosta Puławski Witold Popiołek zachęca potencjalnych wnioskodawców do udziału w konkursie grantowym.

 

Więcej informacji nt. programu "Eroszansa ..." można przeczytać na stronie projektu.

Powrót
`