Aktualności

Delegacja ze Szwajcarii z Ambasadorem Lukasem Beglingerem na czele odwiedziła Powiat Puławski

Delegacja ze Szwajcarii z Ambasadorem Lukasem Beglingerem na czele odwiedziła Powiat Puławski
Data publikacji: 22 grudnia 2014
7 maja 2013 r. w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” w powiecie puławskim gościli przedstawiciele szwajcarskiego partnera projektu realizowanego od 2011 r. przez Powiat Puławski. Szwajcarzy są szczególnie zainteresowani rzeczywistymi rezultatami działań przeprowadzonych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – ich wpływem na rozwój regionu oraz na jakość życia mieszkańców Powiatu Puławskiego. Najważniejszym punktem programu były wizyty w miejscach realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach i już zostały zakończone.

Spotkanie było dedykowane praktycznym aspektom realizacji „EUROszansy”. Biuro Projektu działające w Starostwie Powiatowym w Puławach – główny koordynator projektu – opracowało i zrealizowało program umożliwiający gościom ocenę rzeczywistego wpływu środków szwajcarskich na rozwój regionu, w tym: spotkania z beneficjentami – dyskusje i opinie, oraz i wizytacja dofinansowanych projektów (Andrzejówka – Oblasy, Izba Produktu Regionalnego – Celejów, Zakład Garncarski – Góry), ogólna prezentacja projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny” i działań już zrealizowanych oraz informacja o rodzaju działań, które uzyskały dofinansowanie, korzyści dla powiatu wynikające z realizacji projektów, dodatkowo – prezentacja projektów z obszaru rozwoju regionalnego zrealizowanych w województwie lubelskim. Organizatorzy zebrali dobre opinie ze strony gości – przedstawicieli strony szwajcarskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Stronę szwajcarską reprezentowali:

 • Lukas Beglinger – Ambasador Szwajcarii w Polsce 
 • Ulrich Stuerzinger – Dyrektor Departamentu Nowych Krajów Członkowskich SDC (część szwajcarskiego MSZ)
 • Dominique Favre – Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • Markus Durst – Zastępca Dyrektora Departamentu Nowych Krajów Członkowskich SDC
 • Maryline Dafflon – Kierownik Projektu w Departamencie Nowych Krajów Członkowskich SDC
 • Dominika Wieczorek – National Program Officer
 • Aleksandra Chmielewska – National Program Officer 

 

Ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w spotkaniu obecni byli:

 • Małgorzata Zalewska – Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
 • Urszula Demidziuk – Naczelnik Wydziału Programowania Pomocy Zagranicznej
 • Aneta Krzywicka – Naczelnik Wydziału Wdrażania Programów Pomocy Zagranicznej
 • Magdalena Iwaniecka – Naczelnik Wydziału do spraw analiz prawnych 
 • Krzysztof Gasparski – z Wydziału Wdrażania Programów Pomocy Zagranicznej 

 

Stronę polską – partnerów projektu reprezentowali:

 • Leszek Gorgol – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego
 • Małgorzata Langiewicz – Koordynator Projektu
 • Małgorzata Lachtara – Specjalista ds. monitoringu i raportowania
 • Barbara Ścibior – Koordynator (Partner Projektu – LODR )
 • Jolanta Pecio – Koordynator (Partner Projektu LGD „Zielony Pierścień”)
 • Wojciech Dec – Koordynator (Partner Projektu LOS)

 

Beneficjenci z terenu powiatu, którzy wzięli udział w spotkaniu to:

 • Małgorzata Kowalczyk – beneficjent konkursu „EURO 2012 w świadomości mieszkańców”
 • Sylwia Skwarek – uczestniczka szkolenia III edycji „start-up”
 • Jolanta Mazurkiewicz – uczestniczka szkolenia I edycji „start-up”, otrzymała dofinansowania na rozpoczęcie działalności
 • Maciej Goławski Prezes Fundacji Turystyczna Lubelszczyzna – beneficjent konkursu „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” oraz „Rozwój infrastruktury i lokalnych zwyczajów” • Andrzej Łyszczarz – beneficjent konkursu „Rozwój infrastruktury i lokalnych zwyczajów”
 • Sławomir Łowczak – „EURO 2012 w świadomości mieszkańców”

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

Powrót
`