Aktualności

Delegacja ze Szwajcarii z Ambasadorem Lukasem Beglingerem na czele z oficjalną wizytą w Powiecie Puławskim

Delegacja ze Szwajcarii z Ambasadorem Lukasem Beglingerem na czele z oficjalną wizytą w Powiecie Puławskim
Data publikacji: 21 grudnia 2014
7 maja 2013 r. w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” w powiecie puławskim będą gościć przedstawiciele szwajcarskiego partnera projektu realizowanego od 2011 r. przez Powiat Puławski. Szwajcarzy są szczególnie zainteresowani rzeczywistymi rezultatami działań przeprowadzonych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – ich wpływem na rozwój regionu oraz na jakość życia mieszkańców Powiatu Puławskiego. Najważniejszym punktem pobytu będą wizyty w miejscach realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach i już zostały zakończone.

Spotkanie będzie silnie zorientowane na praktyczne aspekty realizacji „EUROszansy”. Biuro Projektu działające w Starostwie Powiatowym w Puławach opracowało program pobytu umożliwiający zaprezentowanie rzeczywistego wpływu środków szwajcarskich na rozwój regionu, w tym:

 • ogólną prezentację projektu i działań już zrealizowanych
 • spotkanie z beneficjentami – postrzeganie tych działań przez beneficjentów i ich opinie
 • informację o rodzaju działań, które uzyskały dofinansowanie
 • przedstawienie korzyści dla powiatu
 • prezentację rozwiązań finansowanych w ramach projektu
 • prezentację wyzwań, problemów i osiągnięć 3 projektów obszaru rozwoju regionalnego z województwa lubelskiego 
 • szeroką statystykę zrealizowanych działań  
 • spotkania z beneficjentami oraz wizytacja dofinansowanych projektów: Andrzejówka – Oblasy, Izba Produktu Regionalnego – Celejów, Zakład Garncarski – Góry 

 

Ze strony szwajcarskiej w spotkaniu wezmą udział:

 • Lukas Beglinger – Ambasador Szwajcarii w Polsce 
 • Ulrich Stuerzinger – Dyrektor Departamentu Nowych Krajów Członkowskich SDC (część szwajcarskiego MSZ) 
 • Dominique Favre – Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
 • Markus Durst – Zastępca Dyrektora Departamentu Nowych Krajów Członkowskich SDC 
 • Maryline Dafflon – Kierownik Projektu w Departamencie Nowych Krajów Członkowskich SDC
 • Dominika Wieczorek – National Program Officer 

 

Polską stronę będą reprezentować: 

 • Leszek Gorgol – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego 
 • Małgorzata Langiewicz – Koordynator Projektu
 • Małgorzata Lachtara – Specjalista ds. monitoringu i raportowania
 • Barbara Ścibior – Koordynator (Partner Projektu – LODR )
 • Jolanta Pecio – Koordynator (Partner Projektu LGD „Zielony Pierścień”) 
 • Wojciech Dec – Koordynator (Partner Projektu LOS) 

 

W spotkaniu wezmą także udział następujący beneficjenci Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny (…)” z terenu powiatu:

 • Małgorzata Kowalczyk – beneficjent konkursu „EURO 2012 w świadomości mieszkańców” 
 • Sylwia Skwarek – uczestniczka szkolenia III edycji „start-up” 
 • Jolanta Mazurkiewicz – uczestniczka szkolenia I edycji „start-up”, otrzymała dofinansowania na rozpoczęcie działalności 
 • Maciej Goławski Prezes Fundacji Turystyczna Lubelszczyzna – beneficjent konkursu „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” oraz „Rozwój infrastruktury i lokalnych zwyczajów”
 • Andrzej Łyszczarz – beneficjent konkursu „Rozwój infrastruktury i lokalnych zwyczajów” 
 • Sławomir Łowczak – „EURO 2012 w świadomości mieszkańców”
 • Marcin Sulej – Gmina Żyrzyn „EURO 2012 w świadomości mieszkańców”, „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich”

Powrót
`