Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków - Rozwój edukacji na obszarach wiejskich

Ogłoszenie o naborze wniosków - Rozwój edukacji na obszarach wiejskich
Data publikacji: 18 grudnia 2014
Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w obszarze tematycznym „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich”

Celem ogólnym niniejszego naboru wniosków jest:

Rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży, a także zwiększenie szans na jej zatrudnienie w przyszłości poprzez tworzenie programów stypendialnych oraz programów edukacyjnych w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych, mających na celu rozwój kluczowych kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy zwłaszcza w obszarze związanym z turystyką.

 

Cele szczegółowe:

  • uświadomienie młodzieży możliwości zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym;
  • rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych oraz doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, społeczności lokalnej, organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze;
  • rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji. 

 

Termin składania wniosków:

Od 13 lutego 2013 r. do 15 marca 2013 r.. do godz. 15.00

 

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”

ul. S. Żeromskiego 1

24-150 Nałęczów.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Sekretariacie Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” (ul. S. Żeromskiego 1, 24-150 Nałęczów).

 

Limit dostępnych środków w naborze:

52.000,00 CHF(franków szwajcarskich) - 174.699,20 zł.

 

Minimalna kwota dofinansowania:

2.500 CHF - 8.399,00 zł

 

Maksymalna kwota dofinansowania:

7.000 CHF - 23.517,20 zł

 

Kwalifikujący się wnioskodawcy i partnerzy to: organizacje pozarządowe (dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych Projektu), samorządy gminne, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe (dofinansowanie do 85%), mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa (dofinansowanie do 60%) z obszaru 11 gmin należących do LGD: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.

 

Wnioskodawca w konkursie może złożyć tylko jeden wniosek.

 

Kontakt:

Biuro LGD „Zielony Pierścień”

ul. S. Żeromskiego 1

24-150 Nałęczów

tel. /fax 81 50 16 140

e-mail: lgd@zielonypierscien.pl

 

Dokumenty konkursowe można pobrać - tutaj (paczka spakowana rar).

Inne dokumenty do wiadomości wnioskodawców - tutaj (paczka spakowana rar).

Powrót
`