Aktualności

Konferencja promująca Plan Rozwoju Turystyki

Konferencja promująca Plan Rozwoju Turystyki
Data publikacji: 14 grudnia 2014
Ponad 150 osób wzięło udział w konferencji pt. „Kierunki rozwoju turystyki w subregionie Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy na lata 2012 - 2020”, która odbyła się w Puławach 13 grudnia br. Jej celem była promocja Planu Rozwoju Turystyki opracowanego dla subregionu oraz prezentacja zasad finansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zaproponowanych w nim przedsięwzięć.
 

Konferencja została zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”, Powiat Puławski, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny -  budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman a patronat medialny: Radio LublinKurier Lubelski oraz Tygodnik nRegion.

 

Jej uczestnikami byli przede wszystkim potencjalni beneficjenci, którzy będą ubiegać się o wsparcie finansowe na zadania z zakresu turystyki.

 

Podczas konferencji eksperci z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie (Justyna Szymańska, Cezary Ulasińskioraz Jakub Żywiec), którzy kierowali pracami nad przygotowaniem Planu Rozwoju Turystyki (PRT), przedstawili misję tego dokumentu, wyniki badań preferencji mieszkańców subregionu dotyczących kierunków rozwoju turystykioraz programy turystyczne wpisane do PRT.

 

Dr Justyna Warowna z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w swojej prezentacji mówiła o geoturystyce jako kolejnej szansie na rozwój lokalnej gospodarki w nadwiślańskich gminach. Wskazała, że utworzenie Geoparku Małopolskiego Przełomu Wisły na terenie kilkunastu gmin nadwiślańskich w województwach: lubelskim, świętokrzyskim i mazowieckim może spowodowac powstanie innowacyjnych produktów turystycznych także w subregionie Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy.

 

Jolanta Pecio, koordynator ds. regrantingu z Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” – Operatora dotacji w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny …”, przedstawiła zasady finansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projektów wpisujących się w Plan Rozwoju Turystyki i planowany harmonogram naboru wniosków z zakresu turystyki i kultury.

 

W drugiej części konferencji, adresowanej przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, odbyła się moderowana dyskusja poświęcona działaniom, które należałoby podjąć, aby utworzyć Geopark Małopolskiego Przełomu Wisły jako innowacyjny produkt turystyczny gmin nadwiślańskich. Dyskusję poprowadził prof. Marian Harasimiuk z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wskazał, że to zadanie będzie wpisane do przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Jego realizacja będzie miała szansę powodzenia pod warunkiem zaangażowania się władz lokalnych z poszczególnych gmin, które znajdują się w granicach planowanego Geoparku.

 

Na zakończenie konferencji osoby, które aktywnie zaangażowały sie w prace warsztatowe podczas przygotowania PRT oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy prowadzili badania ankietowe wśród mieszkanców subregionu, otrzymali pamiatkowe certyfikaty.

 

Każdy uczestnik konferencji otrzymał w prezencie kolorowe wydawnictwo "Plan Rozwoju Turystyki dla subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy na lata 2012 - 2020".

 

Wersje elektroniczną wydawnictwa można pobrać - tutaj

 

Więcej informacji znajduje się na stronie LGD "Zielony Pierścień"

 
Powrót
`