Aktualności

Duże zainteresowanie wsparciem finansowym na turystykę

Duże zainteresowanie wsparciem finansowym na turystykę
Data publikacji: 12 grudnia 2014
Ponad 70 osób wzięło udział w jednodniowym szkoleniu poprzedzającym nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usług i infrastruktury turystycznej.

Szkolenie odbyło się 7 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach. Uczestniczyli w nim właściciele agrokwater, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz jednostek kultury i organizacji pozarządowych z obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

 

 

Jeszcze w listopadzie br. LGD „Zielony Pierścień” planuje ogłosić nabór wniosków w obszarze tematycznym: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Omówione zostały cele planowanego naboru, rodzaje działań, które mogą być realizowane, kwalifikowalność wydatków, formularz wniosku, wytyczne do konkursu oraz dobre praktyki szwajcarskie których wdrażanie ma być jednym z rezultatów naboru.

 

Nabór wniosków zostanie niezwłocznie ogłoszony po zatwierdzeniu dokumentacji przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Planowany limit wsparcia finansowego w konkursie wyniesie ponad 850 tys. franków szwajcarskich, tj.blisko 2,9 mln złotych. Na jeden wniosek kwota dofinansowania wynosi minimum 2,5 tys. i nie więcej niż 50 tys. franków szwajcarskich. W konkursie jeden wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko 1 wniosek.

 

W trakcie trwania naboru planowane są jeszcze co najmniej dwa spotkania z beneficjentami dotyczące przygotowywania wniosków. Informacje o terminach spotkania zamieścimy na stronie internetowej. Jednocześnie wnioskodawcy mogą korzystać z doradztwa lub konsultacji w sprawie przygotowywanych projektów z poniżej wymienionymi pracownikami Biura LGD.

 

Wszelkie pytania w kwestii planowanego naboru można przekazywać telefonicznie pod nr telefonu 81 50 16 140 lub e-mailowo pod podane niżej adresy:

  1. Jolanta Pecio – koordynator ds. regrantingu
   e-mail: j.pecio@zielonypierscien.pl 

  1. Beata Antoniak – specjalista ds. szkoleń i wdrażania projektów
   e-mail: b.antoniak@zielonypierscien.pl 

 1. Iwona Goluch – specjalista ds. wdrażania i kontroli projektów
  e-mail: i.goluch@zielonypierscien.pl

 

Więcej informacji znajduje się na stronie LGD "Zielony Pierścień"

Powrót
`