Aktualności

Zapraszamy do składania wniosków

Zapraszamy do składania wniosków
Data publikacji: 09 grudnia 2014
W dniu 30 lipca 2012 r. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłosiła nabór wniosków „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich” w ramach projektu ”EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” .

Nabór trwa do dnia 28.09.2012 r. do godziny 15.00, dokumenty konkursowe zostały umieszczone na stronie www.zielonypierscien.pl informacja o naborze ukazała się również w Kurierze Lubelskim.

 

Dokumentacja związana z projektem:

 1. Zaproszenie do składania wniosków
 2. Wytyczne do przygotowania schematów dotacyjnych
 3. Wytyczne dla ubiegąjacych się o dotacje w odpowiedzi na nabór wniosków
 4. Formularz wniosku(wersja edytowalna - .doc)
 5. Formularz wniosku(wersja nieedytowalna - .pdf)
 6. Instrukcja wypełniania formularza wniosku aplikacyjnego
 7. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje projektu (wersja edytowalna - .doc)
 8. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje projektu (wersja nieedytowalna - .pdf)
 9. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (wersja edytowalna - .doc)
 10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (wersja nieedytowalna - .pdf)
 11. Formularz potwierdzający umiejętności zarządzania, kompetencje i kwalifikacje zawodowe(wersja edytowalna - .doc)
 12. Formularz potwierdzający umiejętności zarządzania, kompetencje i kwalifikacje zawodowe(wersja nieedytowalna - .pdf)
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 14. Wzór umowy o dotację (wersja edytowalna - .doc)
 15. Wzór umowy o dotację (wersja nieedytowalna - .pdf)
 16. Wzór pisma przewodniego (wersja edytowalna - .doc)
 17. Wzór pisma przewodniego (wersja nieedytowalna - .pdf)
 18. Deklaracja bezstronności i poufnościi Członka Komisji Przyznającej Dotacje
 19. Informacja o wyłączeniu Członka Komisji Przyznającej Dotacje
 20. Wytyczne w sprawie informacji i promocji
 21. Księga identyfikacji wizualnej Swiss Contribution
 22. Karta Oceny Merytorycznej
Powrót
`