Aktualności

Ruszyła strona internetowa EUROszansy

Ruszyła strona internetowa EUROszansy
Data publikacji: 30 listopada 2014
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego nowego portalu internetowego www.euro-szansa.pl, na którym możemy znaleźć rzetelne i aktualne informacje dot. programu "EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

„EUROszansa dla Lubelszczyzny …” to projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Powiat Puławski we współpracy z trzema partnerami: Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelski Ośrodek Samopomocy. Termin realizacji projektu rozpoczął się w sierpniu 2011r. a zakończy w grudniu  2014r.

Budżet projektu:

 • 4 153 278 CHF – tj. 11 990 514 zł
 • Udział własny: 3,69% - tj. 442 514 zł

 

Zakres rzeczowy projektu:

 • Środki na granty do rozdysponowania w formie otwartych konkursów dla wnioskodawców z terenu LGD „Zielony Pierścień” – (ponad 70% wartości projektu)
 • Zarządzanie projektem
 • Szkolenia ogólnorozwojowe, ukierunkowane na podjęcie działalności pozarolniczej 
 • Obsługa grantów (doradztwo, szkolenia, organizacja konkursów, czynności formalno-prawne)
 • Działania na rzecz przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej
 • Promocja dobrych praktyk szwajcarskich w zakresie wykorzystania imprez sportowych i turystyki do rozwoju regionalnego (wizyty studyjne)
 • Interaktywny portal internetowy
 • Promocja projektu
 • Plan Rozwoju Turystyki (audyt zasobów przyrodniczo-krajobrazowych, opracowanie planu, wydawnictwa, konferencje) 
 • Audyt finansowy

Powrót
`