Aktualności

Zapraszamy na II warsztat strategiczny w Puławach

Zapraszamy na II warsztat strategiczny w Puławach
Data publikacji: 28 listopada 2014
14 czerwca br. od godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Puławach rozpocznie się drugi warsztat związany z przygotowaniem Planu Rozwoju Turystyki. Uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z 11 gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” oraz Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa uprzejmie zapraszają na drugi warsztat strategiczny w ramach prac nad opracowaniem Planu Rozwoju Turystyki. Dokument ten opracowany zostanie dla obszaru 11 gmin (Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn) objętych projektem pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

Do udziału w warsztacie strategicznym zapraszamy przedstawicieli najbardziej zainteresowanych i aktywnych podmiotów z subregionu (w tym członków LGD Zielony Pierścień, władze samorządowe, pracowników urzędów miejskich i gminnych, pracowników innych urzędów publicznych, środowisk gospodarczych, społecznych, organizacji pozarządowych) działających w sektorze usług turystycznych, promujących lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz tworzących warunki do rozwoju subregionu. Warsztat ten obędzie się w dniu 14 czerwca 2012 (godz. 10.00 – 14.00) w Starostwie Powiatowym w Puławach (Al. Królewska 19, sala 102).

 

Podczas II warsztatu będzie przeprowadzona analiza tendencji zewnętrznych i trendów w turystyce na poziomie kraju, województwa lubelskiego i subregionu. Zaprezentowane zostaną ponadto fragmenty diagnozy i analizy stanu turystyki w regionie. Następnie w ramach prac warsztatowych zostanie przeprowadzona analiza zasobów przeprowadzona metodą SWOT. Będziemy starać się wspólnie wyłonić kluczowe problemy strategiczne w kontekście rozwoju turystyki w subregionie.

 

Sposób pracy na warsztatach ma służyć przede wszystkich wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia przedstawicieli lokalnych podmiotów oraz jak najpełniejszemu włączeniu się ich w proces opracowywania Planu Rozwoju Turystyki. Dzięki temu powstały dokument będzie pełniej odpowiadał lokalnym uwarunkowaniom i spełniał oczekiwania miejscowej społeczności, a kierunki rozwoju w nim wytyczone zyskają aprobatę przedstawicieli mieszkańców.

 

Prace warsztatowe będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach, które odbędą się:

  • 26 i 27 czerwca 2012 r. (godz. 10.00 – 14.00) - III warsztat strategiczny;
  • 23 lipca 2012 r. (godz. 10.00 – 14.00) - IV warsztat strategiczny. 

 

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w prace nad Planem Rozwoju Turystyki i uczestniczenia w kolejnych spotkaniach warsztatowych.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o potwierdzenie udziału w pierwszym warsztacie w terminie do 13 czerwca 2012 r. do godz. 13.00 podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Potwierdzenia będą przyjmowane pod nr tel. 81/ 50 16 140 lub e-mailem:k.barcikowska@zielonypierscien.pl, osoba do kontaktu: Katarzyna Barcikowska.

Powrót
`