Aktualności

Zapraszamy na warsztaty dotyczące przygotowania Planu Rozwoju Turystyki

Zapraszamy na warsztaty dotyczące przygotowania Planu Rozwoju Turystyki
Data publikacji: 27 listopada 2014
31 maja br. od godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Puławach rozpoczną się warsztaty związane z przygotowaniem Planu Rozwoju Turystyki. Uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z 11 gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” oraz Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa uprzejmie zapraszają na I warsztat strategiczny w ramach prac nad opracowaniem Planu Rozwoju Turystyki. Dokument ten opracowany zostanie dla obszaru 11 gmin (Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn) objętych projektem pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

I warsztat strategiczny zorganizowany jest z myślą o przedstawicielach najbardziej zainteresowanych i aktywnych podmiotów z subregionu (w tym członkach LGD Zielony Pierścień, władzach samorządowych, pracownikach urzędów miejskich i gminnych, pracownikach innych urzędów publicznych, środowiskach gospodarczych, społecznych, organizacjach pozarządowych) działających w sektorze usług turystycznych, promujących lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz tworzących warunki do rozwoju subregionu. Warsztat ten obędzie się w dniu 31 maja 2012 (godz. 10.00 – 14.00) w Starostwie Powiatowym w Puławach (Al. Królewska 19, Sala Pompejańska).

 

Spotkanie będzie miało dwojaki charakter. W części pierwszej zainaugurowane zostaną prace nad Planem Rozwoju Turystyki dla subregionu. Na część drugą złożą się prace warsztatowe – identyfikujące tendencje i trendy w turystyce oraz służące wypracowaniu Misji i Wizji dla turystyki w subregionie.

 

Sposób pracy na warsztatach ma służyć przede wszystkich wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia przedstawicieli lokalnych podmiotów oraz jak najpełniejszemu włączeniu się ich w proces opracowywania Planu Rozwoju Turystyki. Dzięki temu powstały dokument będzie pełniej odpowiadał lokalnym uwarunkowaniom i spełniał oczekiwania miejscowej społeczności, a kierunki rozwoju w nim wytyczone zyskają aprobatę przedstawicieli mieszkańców.

 

Prace warsztatowe będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach, które odbędą się:

  • 14 czerwca 2012 r. (godz. 10.00 – 14.00) - II warsztat strategiczny;
  • 26 i 27 czerwca 2012 r.(godz. 10.00 – 14.00) - III warsztat strategiczny;
  • 23 lipca 2012 r.(godz. 10.00 – 14.00) - IV warsztat strategiczny. 

 

Już teraz gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w prace nad Planem Rozwoju Turystyki i uczestniczenia w organizowanych spotkaniach warsztatowych. Państwa aktywny udział w warsztatach będzie miał wpływ na treść Planu, w tym także na to jakie zadania będą mogły być finansowane ze środków finansowych Programu Szwajcarskiego na lokalne projekty w ramach najbliższych naborów wniosków, które będą ogłaszane przez LGD „Zielony Pierścień” jako Operatora Dotacji.

 

Najbliższe nabory wniosków w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny...” na wsparcie usług turystycznych oraz dziedzictwo kulturowe planowane są na przełomie października i listopada bieżącego roku.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o potwierdzenie udziału w pierwszym warsztacie w terminie do 29 maja 2012r. do godz. 13.00 pod nr tel. (81) 501 61 40 lub e-mailem:k.barcikowska@zielonypierscien.pl podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Barcikowska.

 

Powrót
`