Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na szkolenie dotyczące kolejnego naboru w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na szkolenie dotyczące kolejnego naboru w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
Data publikacji: 26 listopada 2014
W związku ze zbliżającym się drugim naborem wniosków w obszarze tematycznym: „Rozwój poprzez edukację na wsi” w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, wspołfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Wnioski w ramach drugiego naboru mogą być składane na następujące rodzaje działań (projektów):

 • programy stypendialne dla młodzieży,
 • programy edukacyjne dla młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, mające na celu rozwój kluczowych kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy. 

 

Szkolenie pt. „EUROszansa dla Lubelszczyzny II nabór projektów w obszarze tematycznym Rozwój poprzez edukację na wsi” odbędzie się w godzinach 900 – 1430, w dniach:

 • 22.05.2012 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego, przy Al. Królewskiej 19 w Puławach
 • 23.05.2012 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, przy ul. St. Żeromskiego 1 w Nałęczowie 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 18.05.2012 r. do godz. 1500 faksem: 0-81 50 16 140 lub mailem: k.barcikowska@zielonypierscien.pl

 

Osoby do kontaktu:
tel. (81) 50 16 140, w godz. 7.30 – 15.30

 1. Jolanta Pecio – koordynator ds. regrantingu
  e-mail: j.pecio@zielonypierscien.pl 
 2. Katarzyna Barcikowska - specjalista ds. szkoleń i wdrażania projektów
  e-mail: k.barcikowska@zielonypierscien.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Program szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy
Powrót
`