Aktualności

EUROszansa dla Lubelszczyzny – zapraszamy na bezpłatne szkolenia finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

EUROszansa dla Lubelszczyzny – zapraszamy na bezpłatne szkolenia finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Data publikacji: 18 listopada 2014
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (LODR) – jeden z partnerów Powiatu Puławskiego w projekcie „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

jest organizatorem szkoleń adresowanych do osób fizycznych zamieszkałych na terenie 11 gmin objętych wsparciem:

 

Zapisy:

Pełną informację o dostępności miejsc i szczegółach przedsięwzięcia można uzyskać u organizatora szkoleń, tj. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Na szkolenia można zapisywać się osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną:

 • w siedzibie lidera projektu: Powiat Puławski, Starostwo Powiatowe w Puławach,
  Al. Królewska 19, 24-100 Puławy, tel. 81 886 11 35
 • u organizatora szkoleń: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
  Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki,
  ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola,
  tel.: 81 881 62 85, 81 889 06 55, 81 889 06 77, 81 889 06 76
 • u pozostałych partnerów projektu: 
  • Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, ul. Żeromskiego 1, 24-150 Nałęczów,
   tel. 81 501 61 40
  • Lubelski Ośrodek Samopomocy, ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin, tel. 81 743 66 13
 • drogą elektroniczną: 

 

Zgodnie z harmonogramem szkolenia 3-dniowe i 5-dniowe będą się rozpoczynać o godzinie 9.00 i trwać do godziny 14.00 (6 x 45 minut = 270 min., w tym wykład, przerwa kawowa i obiadowa).

Wyjątek stanowi III dzień szkolenia 3-dniowego, czyli wyjazd studyjny, który rozpocznie się o godzinie 8.00 i potrwa do godziny 15.00 (8 x 45min. = 360 min., w tym prezentacja dobrych praktyk – przykłady aktywizacji społecznej i gospodarczej, przerwa na degustację potraw regionalnych i dojazd).

 

Tematyka szkoleń

Harmonogram szkoleń

Powrót
`