Aktualności

Pierwsze projekty o dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostały złożone

Pierwsze projekty o dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostały złożone
Data publikacji: 12 listopada 2014
W ramach pierwszego naboru wniosków do konkursu „EURO 2012 w świadomości mieszkańców”, którego termin upłynął 30 stycznia 2012 r., realizowanego w projekcie „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, złożono 14 projektów.

Pięć wniosków zostało odrzuconych z powodu uchybień formalnych. 20 lutego br. Zostanie przeprowadzona procedura rozpatrywania odwołań oraz dokonana zostanie ocena merytoryczna wniosków, które spełniają wymagania formalne.

 

Kompletna lista projektów złożonych w pierwszym naborze

Powrót
`