Aktualności

Zakończone sesje warsztatowe dot. wniosków w ramach Programu Szwajcarskiego

Zakończone sesje warsztatowe dot. wniosków w ramach Programu Szwajcarskiego
Data publikacji: 10 listopada 2014
13 stycznia br. w LGD Zielony Pierścień w Nałęczowie oraz 16 i 17 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyły się jednodniowe warsztaty w związku z pierwszym naborem wniosków o wsparcie finansowe z Programu Szwajcarskiego w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny - budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

W trzech sesjach warsztatowych wzięło udział w sumie 35 osób zainteresowanych składaniem wniosków w obecnie trwającym naborze. W trakcie warsztatów wnioskodawcy zapoznawali się z zasadami prawidłowego określania problemów i wyznaczania celów projektów. Przeanalizowano budżet pod względem racjonalności wydatków oraz kwalifikowalności kosztów. Analizowano również harmonogram realizacji projektu.

 

Podczas warsztatów wnioskodawcy przedstawili wiele interesujących pomysłów projektowych.

 

Przypominamy, że termin składania wniosków upływa 30 stycznia br. o godz. 15.00.

 

Dodatkowe informacjeznajdują sie na stronie internetowej LGD "Zielony Pierścień"

Zakończone sesje warsztatowe dot. wniosków w ramach Programu Szwajcarskiego

Powrót
`