Aktualności

EUROszansa – 4 miliony franków na wzmocnienie gospodarki Powiatu Puławskiego. Konferencja otwarcia z udziałem przedstawicieli szwajcarskiego partnera

EUROszansa – 4 miliony franków na wzmocnienie gospodarki Powiatu Puławskiego. Konferencja otwarcia z udziałem przedstawicieli szwajcarskiego partnera
Data publikacji: 05 listopada 2014
16 grudnia 2011 r., w godz. 11 – 14, w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, odbędzie się konferencja otwarcia skierowana do beneficjentów i otoczenia społeczno-gospodarczego projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy – Kazimierz Dolny”. Projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Starostwo Powiatowe w Puławach

z trzema partnerami: Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy; obejmuje lata 2011-2014. Beneficjentem programu mogą być instytucje pozarządowe działające w obszarze edukacji, szkoleń i turystyki, a także  przedsiębiorcy i osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności z zakresu turystyki, z obszarów wiejskich Powiatu Puławskiego i Gminy Wojciechów.

 

W konferencji będą uczestniczyć:

  • przedstawiciele funduszu szwajcarskiego (wg zapowiedzi delegacji przewodniczy Dyrektor Generalny Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy - Ambasador Martin Dahinden) 
  • przedstawiciele strony polskiej odpowiedzialni za wdrażanie programu w naszym kraju (Zespół ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Warszawie) 
  • zespół projektu powołany w Starostwie Powiatowym w Puławach 
  • przedstawiciele partnerów projektu (tj. Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, Lubelskiego Ośrodka Samopomocy i Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli). 

 

   Podczas konferencji otwarcia zostaną zaprezentowane cele i założenia projektu, oferta szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, informacja o dotacjach na realizację lokalnych projektów oraz wsparciu możliwym do uzyskania w ramach projektu przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Budżet projektu wynosi 4 153 278 CHF (tj. 11 990 514 zł), z czego ponad 70% zostanie rozdysponowanych na granty w ramach otwartych konkursów dla wnioskodawców z terenu Powiatu Puławskiego (z wyłączeniem miasta Puławy) oraz Gminy Wojciechów. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony 19 grudnia 2011 r. Celem nadrzędnym projektu jest podnoszenie konkurencyjności obszarów wiejskich w oparciu o rozwijanie usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego i wydarzeń sportowych (w tym EURO 2012). Realizacja projektu „EUROszansa…” stanowi znaczący krok ku wzmacnianiu potencjału gospodarczego i zasobów ludzkich naszego regionu, w którym intensywnie należy poszukiwać możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i zarobkowania poza sektorem rolniczym. Bieżące informacje dotyczące realizacji projektu i wynikających z niego możliwości można znaleźć na stronach:

 

 

www.pulawy.powiat.plwww.euro-szansa.plwww.zielonypierscien.plwww.wodr.konskowola.pl;www.los.lublin.pl

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Powrót
`