Aktualności

Szkolenie - Jak przygotować wniosek o wsparcie z Programu Szwajcarskiego

Szkolenie - Jak przygotować wniosek o wsparcie z Programu Szwajcarskiego
Data publikacji: 01 listopada 2014
Zapraszamy na nieodpłatne jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o wsparcie finansowe z Programu Szwajcarskiego w ramach Projektu "EUROszansa dla Lubelszczyzny - budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny", w pierwszym naborze w obszarze tematycznym: EURO 2012 w świadomości mieszkańców podregionu trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu 19.12.2011 r. od godz. 9.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” przy ul. S. Żeromskiego w Nałęczowie. Drugi termin szkolenia to20.12.2011 r. od godz. 9.00 w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym w Puławach, Al. Królewska 19.

 

 

Program szkolenia w Nałęczowie
Program szkolenia w Puławach

 

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w terminie do 15.12.2011 r. do godz. 12.00 telefonicznie: 81 50 16 140 lub mailem:j.pecio@zielonypierscien.pl

 

Osoba do kontaktu:
Jolanta Pecio – specjalista ds. szkoleń i wdrażania projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
tel./fax (81) 50 16140
e-mail: j.pecio@zielonypierscien.pl
w godz. 7.00 – 15.00.

 

Szczegłóły szkolenia znajdują się na stronie LGD "Zielony Pierścień"

Powrót
`