Aktualności

Konferencja otwarcia projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny, 16 grudnia 2011 r., Starostwo Powiatowe w Puławach

Konferencja otwarcia projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny, 16 grudnia 2011 r., Starostwo Powiatowe w Puławach
Data publikacji: 31 października 2014
Adresaci: instytucje pozarządowe działające w obszarze: edukacja, szkolenia, turystyka; przedsiębiorcy i osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności z zakresu turystyki na obszarach wiejskich powiatu puławskiego i Gminy Wojciechów.

W imieniu władz Powiatu Puławskiego oraz partnerów projektu – Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelski Ośrodek Samopomocy – zapraszamy do udziału w konferencji otwierającej projekt pt.: „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Obszar tematyczny nr 1 „Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych”.

 

Konferencja odbędzie się w Puławach w siedzibie Starostwa Powiatowego 16 grudnia 2011 r., godz. 11.00, Al. Królewska 19, Sala Pompejańska, I piętro.

 

Celem projektu jest wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich w województwie lubelskim poprzez rozwój atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny.

Szczegółowy program konferencji

 

 

www.programszwajcarski.gov.pl 

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.wwpe.gov.pl 

www.mrr.gov.pl

 

Powrót
`