Aktualności

Praca dla ekspertów Komisji przyznającej dotacje

Praca dla ekspertów Komisji przyznającej dotacje
Data publikacji: 28 października 2014
Informujemy, że został przedłużony nabór na ekspertów zewnętrznych do prac przy ocenie wniosków w projekcie „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Komisja Przyznająca Dotacje przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną lokalnych projektów, które złożone zostaną w ramach naboru dotyczącego tematyki promocji obszaru wsparcia w kontekście EURO 2012 (dotyczy projektów „miękkich” – takich jak m.in. wydarzenia sportowe, integrujące lokalne społeczności, kulturalne, informacyjne, edukacyjne).Nabór trwa do 21.10.2011 r. do godz. 15.00.Szczegółowe informacje na temat warunków dostępne są na stronie:

 http://www.zielonypierscien.pl/program_szwajcarski_p_1102.html

 

Powrót
`