Aktualności

Europejskie pieniądze wzmocnią Powiat Puławski

Europejskie pieniądze wzmocnią Powiat Puławski
Data publikacji: 22 października 2014
„EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy – Kazimierz Dolny” to projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Starostwo Powiatowe w Puławach we współpracy z trzema partnerami.

Poniżej prezentujemy krótką statystykę projektu, który stanowi kolejny krok ku wzmacnianiu potencjału gospodarczego i zasobów ludzkich naszego regionu. O postępie prac będziemy informować na bieżąco. 

 
Partnerzy: 

1.Powiat Puławski – lider

2.Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

3.Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

4.Lubelski Ośrodek Samopomocy

 
Budżet projektu:

 • 4 153 278 CHF – tj. 11 990 514 zł
 • Udział własny: 3,69% - tj. 442 514 zł
 • Każda gmina wniesie równy wkład w wysokości 40 229 zł za cały okres wdrażania projektu (39 miesięcy) w latach 2011-2014


Ważne terminy:

 • Termin realizacji biegnie od sierpnia 2011 r. 
 • Projekt będzie realizowany do końca 2014 r.
 • Pierwsze działania zostały podjęte we wrześniu br.
 • Pierwszy konkurs na granty planowany jest na grudzień br.


Zakres rzeczowy projektu:

 • Środki na granty do rozdysponowania w formie otwartych konkursów dla wnioskodawców z terenu LGD „Zielony Pierścień” – 8 473 876 zł (ponad 70% wartości projektu)
 • Zarządzanie projektem – 1 101 710 zł
 • Szkolenia ogólnorozwojowe, ukierunkowane na podjęcie działalności pozarolniczej – 689 828 zł 
 • Obsługa grantów (doradztwo, szkolenia, organizacja konkursów, czynności formalno-prawne) – 636 491 
 • Działania na rzecz przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej– 278 402 zł
 • Promocja dobrych praktyk szwajcarskich w zakresie wykorzystania imprez sportowych i turystyki do rozwoju regionalnego (wizyty studyjne ) – 229 614 zł
 • Interaktywny portal internetowy – 171 868 zł
 • Promocja projektu – 158 043 zł
 • Plan Rozwoju Turystyki (audyt zasobów przyrodniczo-krajobrazowych, opracowanie planu, wydawnictwa, konferencje) -  143 068 zł
 • Audyt finansowy – 107 607 zł
Powrót
`