Aktualności

PROW 2012

PROW 2012
Data publikacji: 07 sierpnia 2012
Starostwo powiatowe w Puławach w roku 2012 ubiegało się o dofinansowanie w ramach Działania 413 - Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów dla operacji:

Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane, przeprowadzone, a wyznaczone cele osiągnięte. Publikacje będące efektem projektów pobrać można po kliknięciu na tytuł.

 

Powrót
`