Aktualności

PROW 2011

PROW 2011
Data publikacji: 16 sierpnia 2011
Starostwo powiatowe w Puławach w roku 2011 ubiegało się o dofinansowanie w ramach Działania 413 - Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów dla operacji:
  • Mapa turystyczna Ziemi Puławskiej"

 

Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane, przeprowadzone, a wyznaczone cele osiągnięte. Publikacje będące efektem projektów pobrać można po kliknięciu na tytuł.

 

Powrót
`