Aktualności

"ENERGETYCZNY TORNISTER 2015”

"ENERGETYCZNY TORNISTER 2015”
Data publikacji: 19 sierpnia 2015
Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 28 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00, w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach po raz kolejny odbędzie się uroczyste wręczenie tornistrów z wyprawką szkolną dla 45 dzieci z klas I-III szkoły podstawowej z terenu powiatu puławskiego, objętych wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

Fundatorem upominków, organizatorem zabawy i poczęstunku dla zaproszonych uczestników jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, która już od kilku lat, we współpracy z samorządem lokalnymi tutejszym PCPR, realizuje na terenie naszego powiatu akcję pt. "Energetyczny tornister".

 

 

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

Tekst: Marzanna Jarska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – PCPR w Puławach

Powrót
`