Aktualności

Baranów

Baranów
Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Gmina Baranów

ul. Rynek 14

24-105 Baranów

tel. (81) 883 40 27, (81) 883 40 45

fax (81) 883 40 41

e-mail: gmina@gminabaranow.pl

Wójt gminy: Mirosław Grzelak

 

link do strony: Gmina Baranów

 

Gmina Baranów położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, ok. 20 km kierując się na wschód od miasta powiatowego Puławy. W bezpośrednim sąsiedztwie gmin: Abramów, Jeziorzany, Michów, Żyrzyn, Ułęż. Atrakcyjne położenie w sąsiedztwie rzeki oraz na terenach, o spokojnym, acz urozmaiconym krajobrazie, obfitującym w lasy iglaste, liściaste oraz mieszane, stwarza możliwość aktywnego wypoczynku i agroturystyki. Mając to na uwadze gmina stara się dbać o ochronę środowiska, co stało się jednym z ważniejszych priorytetów, na który postawiła w planach rozwoju.

 

Gmina liczy 85 km2 powierzchni, a w jej skład wchodzi 18 sołectw o łącznej liczbie ok. 4 232 mieszkańców. Dominującym działem tutejszej gospodarki jest rolnictwo charakteryzujące się przewagą gospodarstw rodzinnych małych i średnich. Jednocześnie Gmina stwarza możliwość lokalizacji obiektów przemysłowo-przetwórczych, a przedsiębiorcom gwarantuje pozyskanie wykwalifikowanych pracowników różnych specjalności oraz niskie stawki podatku.

 

Położenie gminy i samego Baranowa na skrzyżowaniu dróg Puławy (20 km), Drążgów (2 km), Michów (14 km), Zagóźdź (7 km) i Kurów (20 km) sprawia, że jest wystarczająco blisko, by warto było inwestować i wystarczająco daleko, by zachować czyste powietrze i dogodne dla inwestorów niskie ceny działek budowlanych. Wojewódzkie miasto Lublin oddalone jest o ok. 65 km, a Warszawa o 120 km. Baranów leży pod 51"33' szerokości geograficznej północnej i 22"8' długości geograficznej wschodniej, 150 m nad poziomem morza, w północnej części województwa Lubelskiego. Baranów leży na lewym brzegu rzeki Wieprz w szerokim tu na około 4 km obniżeniu dolinnym u samych stóp zamykających je wyniosłości. Rzeka wije się tu zakolami, zostawiając liczne starorzecza o czym świadczą też często spotykane w Dolinie Wieprza łachy. Wieprz w tym rejonie płynie spokojnie lecz pomimo to koryto jego jest dosyć niebezpieczne, obfituje bowiem w doły i wiry. Od strony północno-zachodniej dno doliny wykorzystano na stawy hodowlane.

 

Północna część gminy Baranów znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza", liczącego łącznie 33 159 ha. W granicach gminy znajduje się jego środkowa część o powierzchni 3 100 ha, co stanowi 36,5 % obszaru gminy. Celem jego utworzenia było zapewnienie ochrony wysokim walorom krajobrazowym mozaiki lasów, łąk i torfowisk oraz zachowanie powiązań w ekosystemie.

 

Bogata roślinność "Pradoliny Wieprza" stała się siedliskiem rzadkich gatunków ptaków m. in. perkozów, derkaczy, remizów, pustułek, łabędzi niemych, błotniaków, a także zwierząt: wydry, żółwia błotnego oraz bobrów.

 

Na terenie Gminy Baranów działają:

STOWARZYSZENIA

  • Uczniowski Klub Sportowy „LASKOWIA” w Baranowie
  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Baranowskiej nad Wieprzem w Baranowie
ZESPOŁY ŚPIEWACZE
  • Zespół Śpiewaczy przy Kole Gospodyń Wiejskich w Baranowie
  • Zespół Śpiewaczy „Kaolinki” z Baranowa
  • Zespół Śpiewaczy „Czołnowianki” z Czołny
  • Zespół Śpiewaczy „Śniadowianki” ze ŚniadówkiZespół Śpiewaczy z Zagoździa
Powrót
`