Aktualności

Sprawy architektoniczne i budowlane

aktualizacja dokumentacji zgłoszeniowej
Data publikacji: 28 sierpnia 2015
  • Zaświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz lokali o innym przeznaczeniu:
 
  • Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Ikona docxInstrukcja - zgłoszenie rozbiórki, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.55 KB]

  • Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

Ikona docInstrukcja - pozwolenie na rozbiórkę, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [62.50 KB]

  • Pozwolenie na budowę

Ikona docInstrukcja - pozwolenie na budowę, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [63.00 KB]

  • Przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia obiektu budowlanego na rzecz innej osoby

Ikona docInstrukcja- przeniesienie decyzji, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [64.50 KB]

  • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego

Ikona docInstrukcja - zmiana pozwolenia na budowę, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [62.50 KB] 

  • Zgłoszenie budowy obiektu niewymagającego pozwolenia na budowę

Ikona docInstrukcja - zgłoszenie budowy obiektu niewymagającego pozwolenia na budowę, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [43.50 KB]

  • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Ikona docInstrukcja - zmiana sposobu użytkowania, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [46.00 KB]

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 
 
 
 
Powrót
`