Aktualności

Poznaj swoja prawa

Poznaj swoja prawa
Data publikacji: 01 marca 2015
Powiat Puławski w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy oraz Powiatem Ryckim rozpoczął realizację projektu „Poznaj swoje prawa – bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców powiatu puławskiego i ryckiego”. Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom powiatów: puławskiego i ryckiego dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej oraz obywatelskiej, a w szczególności objęcie pomocą osób dyskryminowanych, borykających się z trudnościami natury prawnej i życiowej.

     Porady będą udzielane przez doradców (m.in. prawników) z wieloletnią praktyką, przez 2 dni w tygodniu, w każdym Punkcie Porad.

     Punkty Porad Prawnych na terenie powiatu puławskiego są zlokalizowane w Puławach, Końskowoli, Kurowie, Nałęczowie i Żyrzynie.
    Pomoc prawna będzie udzielana także drogą elektroniczną za pomocą E-Punktu Pomocy Prawnej/Obywatelskiej, świadczącego pomoc za pośrednictwem Internetu, dostępnego ze strony internetowej www.poznajprawa.pl.

    Zakres porad obejmie bardzo szeroką tematykę, między innymi: prawo cywilne, rodzinne, pracy, ubezpieczeń społecznych, karne, administracyjne, konsumenckie, majątkowe, pacjenta oraz poradnictwo obywatelskie dotyczące przysługujących obywatelom praw i obowiązków. Doradcy – specjaliści z dziedziny prawa, finansów, ubezpieczeń społecznych itp. zupełnie bezpłatnie pomogą rozwiązać problemy związane ze sprawami alimentacyjnymi, rozwodowymi, emerytalnymi, rentowymi, sporami majątkowymi, napiszą podanie, pozew do sądu czy pismo urzędowe, pomogą zarejestrować działalność gospodarczą, podpowiedzą także jak założyć fundację czy stowarzyszenie i jak zdobywać fundusze na ich funkcjonowanie. 

     Z bezpłatnej porady będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec powiatu puławskiego oraz instytucje działające na jego terenie – zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe. Korzystać z porad będzie można bez żadnych ograniczeń czasowych czy ilościowych. W razie nagłych sytuacji (np. upływający termin sprawy) doradztwo odbędzie się w terminie dostosowanym do potrzeb osób zainteresowanych. 
    Projekt  realizowany jest przez  Lubelski Ośrodek Samopomocy  w partnerstwie z Powiatem Puławskim i Powiatem Ryckim. Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet V. Dobre rządzenie. Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.


PUNKTY PORAD PRAWNYCH NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO

 

 

Powrót
`