Aktualności

Człowiek - najlepsza inwestycja. Wzmocnienie kompetencji uczniów szkół zawodowych

Człowiek - najlepsza inwestycja. Wzmocnienie kompetencji uczniów szkół zawodowych
Data publikacji: 08 lutego 2013
Powiat Puławski, we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, od września 2011 roku realizuje projekt pt. „Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim”. Celem projektu jest podniesienie specjalistycznych kompetencji zawodowych i wzmocnienie konkurencyjności uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Puławski.

Projekt obejmie łącznie 128 uczniów klas II-IV szkół prowadzonych przez Powiat Puławski, realizujących kształcenie zawodowe (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Puławach, Technikum Nr 2 w Puławach, Technikum Nr 4 w Puławach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żyrzynie, Technikum w Żyrzynie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kazimierzu Dolnym, Technikum w Kazimierzu Dolnym). Każdy uczeń zakwalifikowany do projektu bierze udział w zajęciach doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego oraz w jednym z wybranych bloków zajęć zawodowych, które odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach:

  1. Nowoczesna obróbka metali z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie,
  2. Nowoczesne technologie w budownictwie,
  3. Programowanie w elektronice z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  4. Projektowanie i wykonywanie sieci hydraulicznych z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz orientacją materiałową,
  5. Projektowanie i wykonywanie konstrukcji metalowych z orientacją materiałową. 

Po zakończeniu zajęć zawodowych uczniowie podejmują praktyki u lokalnych pracodawców.

 

W ramach projektu odbyły się już cztery rekrutacje – w październiku 2011 r., styczniu i wrześniu 2012 r. oraz w styczniu 2013 r. Dotychczas z oferty skorzystało 64 uczniów, 40 uczniów nadal uczestniczy w zajęciach. Kolejnych 24 uczniów rozpocznie zajęcia w lutym i marcu 2013 r. Projekt zakończy się 30 sierpnia 2013 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem mogą uzyskać szczegółowe informacje w biurze projektu:

Starostwo Powiatowe w Puławach

Al. Królewska 19

24-100 Puławy

pokój 140

tel. 81 886 11 08

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja. Wzmocnienie kompetencji uczniów szkół zawodowych

Powrót
`