Aktualności

IV rekrutacja do projektu pt: " Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim"

IV rekrutacja do projektu pt: " Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim"
Data publikacji: 02 stycznia 2013
2 stycznia 2013r. rozpoczęła się czwarta i ostatnia rekrutacja uczniów do projektu pt: „Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest realizowany przez Powiat Puławski.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów, którzy odpowiadają następującym kryteriom:

  • uczęszczają do jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Puławski prowadzącej kształcenia zawodowe (Zespół Szkół Nr 2 w Puławach - Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół Technicznych w Puławach - Technikum, Zespół Szkół w Żyrzynie - Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym - Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa),
  • są uczniami klas II-IV w/w szkół,
  • pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały dziewczęta. 

 

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, oferty szkolnictwa zawodowego w Powiecie Puławskim, poprzez wdrożenie we współpracy ze szkołami i pracodawcami innowacyjnej formy nauczania służącej podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów zwiększających ich zdolność do zatrudnienia.

 

Aktualna rekrutacja do projektu prowadzona będzie do dnia 31 stycznia 2013r. Uczniowie zakwalifikowani do projektu w ramach obecnej rekrutacji będą mogli wziąć udział w wybranym cyklu niżej wymienionych zajęć zawodowych:

  1. Nowoczesna obróbka metali z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie;
  2. Nowoczesne technologie w budownictwie; 
  3. Programowanie w elektronice z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 
oraz będą mogli skorzystać z oferty doradztwa zawodowego i praktyk zawodowych. 

 

Każda osoba chętna zobowiązana jest dostarczyć do swojej szkoły objętej projektem lub do biura projektu:formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie ze szkoły o etapie nauki.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Puławach

Al. Królewska 19 pokój 140

 

Godziny pracy:

pn.wt.czw.pt. 7.00-15.00

środy: 8.00-16.00

 

tel. kontaktowy: (81) 886 11 08, (81) 886 11 77

 

Zachęcamy do udziału w projekcie

Powrót
`