Aktualności

III rekrutacja do projektu zakończona

III rekrutacja do projektu zakończona
Data publikacji: 28 września 2012
28 września 2012 r. zakończyła się trzecia rekrutacja uczniów do projektu pt.: „Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest realizowany przez Powiat Puławski.
 

Uczniowie zostali zrekrutowani według następujących kryteriów:

  • uczęszczanie do jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Puławski prowadzącej kształcenie zawodowe ( Zespół Szkół Nr 2 w Puławach - Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół Technicznych w Puławach - Technikum, Zespół Szkół w Żyrzynie - Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym - Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa),
  • status ucznia klas II - IV ww. szkół,
  • pierwszeństwo udziału w projekcie miały dziewczęta. 

 

40 uczniów zakwalifikowanych do projektu w ramach trzeciej rekrutacji weźmie udział w wybranym cyklu niżej wymienionych zajęć zawodowych:

  1. Nowoczesna obróbka metali z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie; 
  2. Nowoczesne technologie w budownictwie; 
  3. Programowanie w elektronice z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 
  4. Projektowanie i wykonywanie sieci hydraulicznych z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz orientacją materiałową,
  5. Projektowanie i wykonywanie konstrukcji metalowych z orientacją materiałową. 

oraz skorzysta z oferty doradztwa zawodowego i praktyk zawodowych.

 

Dotychczas udział w projekcie zakończyło 64 uczniów, którzy uczestniczyli w wybranym bloku zajęć zawodowych i zdali z wynikiem pozytywnym egzamin oraz otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe. 24 z tych uczniów odbyło również praktyki zawodowe w wymienionych poniżej firmach z terenu powiatu puławskiego:

  1. Zakład Produkcyjno- Handlowy Stanisław Krzaczek, Klikawa, ul. Leśna 5, 24-122 Góra Puławska,
  2. TERMIC Krzysztof Milczarczyk, ul. Lubelska 55, 24-100 Puławy. 

 

Praktyki zawodowe umożliwią uczniom zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach zawodowych.

 

Kolejna i ostatnia już rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się w styczniu 2013 r.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Powrót
`