Aktualności

Ruszyła trzecia rekrutacja do projektu ”Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim”

Ruszyła trzecia rekrutacja do projektu ”Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim”
Data publikacji: 16 sierpnia 2012
Powiat Puławski rozpoczął trzecią rekrutację uczniów do projektu ”Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W procesie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wyłoni 40 uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe (Zespół Szkół Nr 2 w Puławach – Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum, Zespół Szkół Technicznych – Technikum, Zespół Szkół w Żyrzynie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum, Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym – Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum). Projekt jest realizowany współnie z Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach.

 

Uczniowie zakwalifikowani do projektu w ramach trzeciego procesu rekrutacji wezmą udział w zajęciach doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego oraz w jednym z wybranych bloków zajęć zawodowych:

  1. Nowoczesna obróbka metali z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie,
  2. Nowoczesne technologie w budownictwie,
  3. Programowanie w elektronice z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  4. Projektowanie i wykonywanie sieci hydraulicznych z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz orientacją materiałową,
  5. Projektowanie i wykonywanie konstrukcji metalowych z orientacją materiałową. 

 

Po zakończeniu zajęć zawodowych uczniowie będą mogli sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce, odbywając praktyki zawodowe u miejscowych pracodawców.

 

Oferta projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Dotychczas wzięło w nim udział już 64 uczniów. Projekt przewiduje jeszcze jedną (ostatnią) rekrutację w styczniu 2013 r.

 

W projekcie udział weźmie w sumie 128 uczniów. Termin realizacji projektu 01.09.2011-30.08.2013.

Powrót
`