Aktualności

II rekrutacja do projektu pt. „Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim”

II rekrutacja do projektu pt. „Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim”
Data publikacji: 02 stycznia 2012
2 stycznia 2012 r. rozpoczęła się druga rekrutacja uczniów do projektu pt. „Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest realizowany przez Powiat Puławski.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów, którzy odpowiadają następującym kryteriom:

  • uczęszczają do jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Puławski prowadzącej kształcenia zawodowe ( Zespół Szkół Nr 2 w Puławach- Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół Technicznych w Puławach- Technikum, Zespół Szkół w Żyrzynie - Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym- Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa),
  • są uczniami klas II-IV w/w szkół, 
  • pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały dziewczęta. 

 

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, oferty szkolnictwa zawodowego w Powiecie Puławskim, poprzez wdrożenie we współpracy ze szkołami i pracodawcami innowacyjnej formy nauczania służącej podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów zwiększających ich zdolność do zatrudnienia.

 

Aktualna rekrutacja do projektu prowadzona będzie do dnia 31 stycznia 2012r. Następne nabory uczestników do projektu odbędą się jeszcze we wrześniu 2012r. oraz w styczniu 2013r.

 

Uczniowie zakwalifikowani do projektu w ramach obecnej rekrutacji będą mogli wziąć udział w wybranym cyklu niżej wymienionych zajęć zawodowych:

  1. Nowoczesna obróbka metali z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie; 
  2. Nowoczesne technologie w budownictwie; 
  3. Programowanie w elektronice z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
    oraz będą mogli skorzystać z oferty doradztwa zawodowego i praktyk zawodowych.  

 

Każda osoba chętna zobowiązana jest dostarczyć do swojej szkoły objętej projektem lub do biura projektu:formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie ze szkoły o etapie nauki.

 

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Puławach,
Al. Królewska 19,
pokój 140
tel. kontaktowy 81 886 11 08, 81 886 11 77

Godziny pracy:
pn.wt.czw.pt. 7.00-15.00,
środy: 8.00-16.00

 

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Powrót
`