Aktualności

Nowoczesna pomoc dydaktyczna w Centrum Kształcenia Praktycznego

Nowoczesna pomoc dydaktyczna w Centrum Kształcenia Praktycznego
Data publikacji: 09 sierpnia 2012
Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach wzbogaciła się o pełną zalet tablicę interaktywną. Tablicę zakupił Powiat Puławski w związku z realizacją projektu dedykowanego uczniom szkół zawodowych pn. „Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 POKL.

Tablica jest nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie komunikacji interaktywnej, pozwala prowadzącemu zajęcia przygotować je i prowadzić w sposób innowacyjny, cechujący się wyższą skutecznością. Jest to urządzenie współdziałające z komputerem i projektorem multimedialnym – pełni rolę dużego monitora, który reaguje na dotyk specjalnego pióra, dzięki czemu nauczyciel może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Nowoczesna technologia umożliwia prezentowanie wiadomości w sposób nowatorski – proces dydaktyczny jest bardziej atrakcyjny, a uczniowie przejawiają większe zainteresowanie prezentowanym przez nauczyciela materiałem. Dodatkowym atutem tablicy jest jej mobilność – może ona być wykorzystywana w różnych pomieszczeniach na terenie placówki. 

 

W kolejnych dwóch latach tablica służyć będzie uczniom biorącym udział w zajęciach zawodowych odbywających się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach w ramach projektu „Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim” i obejmujących następujące zagadnienia:

  • obróbka metali z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie,
  • technologie w budownictwie,
  • programowanie w elektronice,
  • projektowanie i wykonywanie sieci hydraulicznych z wykorzystaniem energii odnawialnej,
  • projektowanie i wykonywanie konstrukcji metalowych.

 

Po zakończeniu projektu tablica będzie służyła wszystkim uczniom odbywającym zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Powrót
`