Aktualności

Uczniowie szkół zawodowych Powiatu Puławskiego chcą się uczyć

Uczniowie szkół zawodowych Powiatu Puławskiego chcą się uczyć
Data publikacji: 29 grudnia 2011
Powiat Puławski zakończył pierwszą rekrutację uczniów do projektu ”Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podnoszenie specjalistycznych kompetencji absolwentów szkół zawodowych i wzmocnienie ich konkurencyjności na rynku pracy. Projekt uwzględnia nawiązanie ścisłej współpracy z przedsiębiorcami z naszego powiatu.
 

Zgodnie z założeniami zrekrutowanych zostało 40 uczniów według nastepującycy kryteriów:

 • uczęszczanie do jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Puławski i objętej projektem (Zespół Szkół Nr 2 w Puławach – Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum, Zespół Szkół Technicznych – Technikum, Zespół Szkół w Żyrzynie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum, Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym – Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum),
 • status ucznia II-IV klasy ww. szkół,
 • pierwszeństwo udziału dla dziewcząt,
 • pierwszeństwo udziału dla uczniów ostatnich klas w turze jesienno-zimowej projektu.

 

   Liczba uczniów zakwalifikowanych do projektu z poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

 • Zespół Szkół Nr 2 w Puławach: 17 osób
 • Zespół Szkół Technicznych: 13 osób
 • Zespół Szkół w Żyrzynie: 8 osób
 • Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym: 2 osoby

 

   Uczniowie zakwalifikowani do projektu w ramach pierwszego procesu rekrutacji wezmą udział w zajęciach doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego oraz w jednym z wybranych bloków zajęć zawodowych: 

 1. ”Nowoczesna obróbka metali z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie”,
 2. ”Nowoczesne technologie w budownictwie”
 3. ”Programowanie w elektronice z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”
 4. ”Projektowanie i wykonywanie sieci hydraulicznych z wykorzystaniem energii odnawialnej  oraz orientacją materiałową”
 5. ”Projektowanie i wykonywanie konstrukcji metalowych z orientacją materiałową”

 

   Oferta udziału w projekcie spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Poza 40 zakwalifikowanymi osobami zgłosiło się jeszcze blisko 50 osób, które zostały wpisane na listę rezerwową. 

   Projekt przewiduje jeszcze trzykrotną rekrutację w terminach:

 • styczeń 2012 r.
 • wrzesień 2012 r.
 • styczeń 2013 r.
Powrót
`